Rynek mleka 12.07.2013
TYLKO 11 PAŃSTW UE KORZYSTA Z TEGOROCZNEGO PROGRAMU PSA
W marcu rozpoczął się nowy sezon prywatnego przechowalnictwa masła z unijnymi dopłatami (Program PSA). Według danych KE na dzień 7 lipca bieżącego roku w ramach programu do unijnych magazynów dostarczono 69,6 tys. ton masła, to jest o ok. 36,6% mniej niż w analogicznym okresie 2012 roku, kiedy dostawy osiągnęły poziom 109,81 tys. ton. W dniach od 1 marca do 7 lipca 2013 r. masło wprowadzono do magazynów w jedenastu państwach członkowskich UE: w Holandii, Francji, Niemczech, Belgii, Irlandii, Danii, Estonii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, na Litwie i w Austrii (269,2 tony).(…)

NIEMCY PRAWDOPODOBNIE PONOWNIE PRZEKROCZYŁY KWOTĘ MLECZNĄ
Według najnowszych szacunkowych danych niemieckiego Ministerstwa Rolnictwa, dostawy mleka w Niemczech w sezonie 2012/13 przekroczyły przyznany na ten okres limit. (…) Łączne dostawy przed korektą w sezonie 2011/12 osiągnęły poziom o 0,84% większy niż w roku kwotowym 2011/12, jednak zawartość tłuszczu w mleku była przeciętnie znacznie wyższa niż przed rokiem, w wyniku czego skorygowane dostawy mleka (29,95 mln ton) były wyższe (+0,08%) od przyznanej kwoty (29,93 mln ton). W związku z przekroczeniem limitu, Niemcy będą musiały zapłacić 6,6 mln EUR kary. (…)

POLSKIE DOSTAWY MLEKA WYŻSZE NIŻ PRZYZNANA KWOTA
Według najnowszych danych Agencji Rynku Rolnego (ARR) w okresie od kwietnia 2012 r. do końca marca 2013 r. do podmiotów skupujących w Polsce dostarczono ok. 9,821 mln ton mleka, czyli o ok. 3,37% więcej niż w analogicznym przedziale czasowym ubiegłego roku. Stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 100,14%, Tym samym, krajowa kwota dostaw została przekroczona o ok. 13 mln kg.(…) W związku z tym wg wstępnych danych przewidywana opłata, jaką Polska będzie musiała uiścić z tytułu nadprodukcji wyniesie ok. 3,7 mln EUR, (ok. 15,5 mln PLN). Powyższe dane dotyczące skupu mleka za rok kwotowy 2012/2013 mogą ulec niewielkim zmianom wynikającym z konieczności dokonywania korekt przez podmioty skupujące. (…)

ODPOWIEDŹ FONTERRY NA ROSNĄCY POPYT W AZJI
Największa na świecie spółdzielnia mleczarska, nowozelandzka Fonterra buduje nowy zakład produkcyjny w miejscowości Waitoa. Warta ok. 100 mln NZD (w przeliczeniu ok. 60 mln EUR) fabryka będzie miała pięć linii produkcyjnych wytwarzających mleko UHT i śmietankę dla sektora gastronomicznego. (…) Główną przesłanką dla budowy nowego zakładu Fonterry jest wzrost popytu na przetwory mleczne w krajach azjatyckich, który wynika m.in. z rosnących dochodów konsumentów w tym regionie, które przekładają się na wzrost konsumpcji w gospodarstwach domowych.(…) Inną inwestycją nowozelandzkiego giganta, która jest odpowiedzią na rosnący popyt w Azji jest rozbudowa magazynów produktów suchych (jak np. mleko w proszku) w miejscowości Te Rapa. (…)

SZWAJCARSKI POTENTAT KUPUJE WŁOSKIEGO PRODUCENTA DESERÓW MLECZNYCH
Największa szwajcarska mleczarnia Emmi prowadząca działalność również m.in. w Niemczech, Austrii, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii kupuje znaną w 12 krajach z deserów mlecznych firmę Racheli (trzeci pod względem udziału w rynku producent tych wyrobów we Włoszech). (…) Wartość transakcji nie została ujawniona, a zainteresowane strony czekają na zatwierdzenie ze strony urzędów ds. konkurencji. (…)
 
Źródła: FAMMU/FAPA na podstawie, Dziennika Urzędowego UE, Komisji Europejskiej, AMI ZMB, ARR, Fonterra.com, just-food.com, informacje i obliczenia własne
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót