Rynek mięsa 11.01.2013
CENY WIEPRZOWINY W UE
W czasie przerwy świątecznej ubój oraz handel mięsem w krajach UE spadły do niskiego poziomu. W pierwszym tygodniu po świętach handel zaczął się normalizować, i ceny nieco drgnęły w górę. Wracając jednak do 2012 r. należy stwierdzić, że w minionym roku średnia cena referencyjna wieprzowiny (kl. E) dla całej Unii kształtowała się na poziomie 170,40 EUR za 100 kg, tj. była o ponad 11% wyższa niż w 2011 r. (…)

UE – OPÓŹNIENIA WE WDROŻENIU PRZEPISÓW O DOBROSTANIE LOCH
Według brytyjskiego stowarzyszenia hodowców trzody chlewnej (NPA), ok. 40% producentów w UE nie zdołało do końca grudnia 2012 r. dostosować się do unijnej dyrektywy wycofującej kojce pojedyncze dla loch prośnych i wprowadzającej obowiązek grupowego utrzymania. Dane przekazane w grudniu ub. r. wskazują, że 13 państw członkowskich nie wdrożyło dyrektywy w terminie, np. Francja była dostosowana w 33%, Belgia w 45%, Niemcy w 48%, a Irlandia w 57%. Jedynie 5 państw członkowskich – Wielka Brytania, Szwecja, Luksemburg, Austria i Estonia – deklarowało po 1 stycznia br. 100% stopień dostosowania. (…)

POGŁOWIE ŚWIŃ W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ CORAZ NIŻSZE
Według niemieckiej agencji analitycznej AMI, pogłowie trzody chlewnej w kilku krajach Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW), jak Polska, Czechy czy Węgry obniżyło się w ciągu ostatnich trzech lat o 20%, czyli o ok. 3,5 mln szt. Zgodnie z danymi GUS, stado świń w Polsce zmalało w okresie od lipca 2009 r. do lipca 2012 r. o 19% (ok. 2,7 mln szt.) do 11,58 mln szt. (…)

FAO – W 2012 R. ŻYWNOŚĆ NA ŚWIECIE TAŃSZA NIŻ ROK WCZEŚNIEJ
W grudniu 2012 r. indeks światowych cen żywności FAO obniżył się wobec listopada o 1,1% (2 p.p.) do 209,3 pkt i był najniższy od czerwca 2012 r. Był to już trzeci z kolei miesiąc obniżek cen żywności na świecie – o 0,5% w stosunku do grudnia 2011 r. i o 12% do rekordowo wysokiego poziomu z lutego 2011 r. W grudniu ub. r. w największym stopniu potaniały zboża (-2,3%) i oleje (-1,9%), obniżyły się również ceny mięsa (-0,8% do 175,6 pkt) i cukru (-0,2%). W stosunku do listopada podrożały jedynie nieznacznie artykuły mleczarskie (+0,9%). Ceny większości gatunków mięsa pozostały na poziomie zbliżonym do listopadowego, z wyjątkiem wieprzowiny, która potaniała o 2%. Indeks cen żywności FAO w całym 2012 r. wyniósł 211,6 pkt i był o 7% niższy niż w 2011 r. Największe spadki roczne zanotowano w przypadku cukru (-17%), artykułów mleczarskich (-14%) oraz olejów (-11%). W mniejszym zakresie obniżyły się ceny zbóż (-2,4%) i mięsa (-1,1%). (…)

 
Źródła:FAMMU/FAPA na podst..: Komisji Europejskiej, Agra Facts, Pig Progress, FAO
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót