Rynek mleka 11.01.2013
ZNIŻKA DOSTAW MLEKA W AUSTRII W LISTOPADZIE 2012 R.
Według najnowszych danych AgraMarkt Austria (AMA) po zaobserwowanej w październiku sezonowej zwyżce produkcji mleka w Austrii, listopad ubiegłego roku przyniósł zniżkę. Ponadto produkcja tego surowca w dalszym ciągu utrzymywała się na poziomie niższym niż przed rokiem. W jedenastym miesiącu 2012 r. dostawy mleka do austriackich mleczarni osiągnęły poziom: 221,5 tys. ton i po raz kolejny z rzędu były niższe (o 1,4%) niż w tym samym okresie 2011 roku. (…)

KAMPANIA PROMUJĄCA MLEKO W POLSCE
Dnia 6 grudnia 2012 r. odbyła się inauguracja kampanii promocyjnej „Mam kota na punkcie mleka” realizowanej przez Polską Izbę Mleka we współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Całkowity budżet kampanii PIM i PFHBiPM zaakceptowany przez KE to ponad to 2,4 mln EUR. Na kampanię zostało udzielone również wsparcie ze środków Funduszu Promocji Mleka w wysokości 4,6 mln PLN. Projekt ma za zadanie promować mleko, sery i napoje mleczne, a jego głównymi odbiorcami mają być dzieci w wieku 8-13 lat oraz ich matki i/lub opiekunowie. Działania będą prowadzone w 20 miastach w Polsce. (…)

SPADEK GWARANTOWANEJ CENY SKUPU MLEKA FRIESLAND CAMPINA
Od października ubiegłego roku na skutek zwyżkowego trendu światowych cen przetworów mlecznych notowano wzrost gwarantowanej ceny skupu mleka największej holenderskiej spółdzielni mleczarskiej - Friesland Campina. Gwarantowana cena skupu mleka wzrosła do 36,9 EUR/100 kg w grudniu. Styczeń bieżącego roku przyniósł zniżkę i cena ta ukształtowała się na poziomie o 3,25% niższym niż przed miesiącem (35,7 EUR/100 kg). Odzwierciedla ona poziom szacowanych cen mleka dla wzorcowych firm w styczniu. Gwarantowana cena w grudniu była wyższa na skutek pozytywnej korekty poprzedniego szacunku cen mleka wzorcowych firm, który okazał się zbyt niski i nie wynikają w dużej mierze ze zmian cen przetworów mlecznych. (…)

ŚWIATOWE CENY ŻYWNOŚCI SPADAJĄ, ALE PRZETWORY MLECZNE DROŻEJĄ
Od października ubiegłego roku poziom indeksu cen żywności FAO który mierzy poziom cen podstawowych artykułów żywnościowych, wykazuje delikatną tendencję spadkową. W grudniu odnotowano jego 1,1% zniżkę. Zaistniałe zjawisko związane jest ze spadkiem cen wszystkich grup produktów objętych indeksem, poza cenami przetworów mlecznych. (…) W ubiegłym miesiącu, indeks cen żywności FAO osiągnął wartość 209,3 punktu, (211,7 w listopadzie 2012 r.) i był o 0,7% niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku kiedy to znalazł się na poziomie 210,8 punktu. (…) Indeks cen przetworów mlecznych FAO, który w bieżącym roku zwiększył się w relacji miesięcznej po raz piąty z rzędu, w grudniu osiągnął poziom 196,8 punktu. Wydaje się, że w ostatnim kwartale 2012 roku światowe ceny przetworów mlecznych ustabilizowały się po tym jak dynamicznie wzrastały od drugiej połowy roku. (…)

 
Źródła:FAMMU/FAPA na podstawie KE, MR, AMI ZMB, DairySite, ARR, DairyCo, PAP, USDA, globaldairytrade.info, informacje i obliczenia własne
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót