SAPARD PL-6-01/02
SAPARD PL-6-01/02 Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka w aspekcie racjonalizacji wykorzystania podstawowych czynników produkcji i zgodnie z wymogami UE.
Budżet umowy: 3 400 000 PLN. Projekt był realizowany w okresie październik 2004r. - lipiec 2005r.
Przeszkolono 1297 rolników (5-dniowy cykl szkoleniowy składający się 2-dniowych wykładów z zakresu nowoczesnych technologii produkcji mleka oraz 2-dniowych warsztatów z zakresu nowoczesnego prowadzenia gospodarstwa oraz wyjazd krajowy studyjnych do wzorcowych gospodarstw). Udział 120 rolników w sześciodniowym wyjeździe do wzorcowych gospodarstw spełniających wymagania UE produkcji mleka w Niemczech. Zorganizowano w Warszawie seminarium podsumowujące projekt. Wydrukowano broszurę „Poradnik dla rolnika producenta mleka” w nakładzie 1500 egzemplarzy.
powrót