Wiadomości
Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Kwestia agrarna we współczesnych naukach prawnych i ekonomicznych

W dniach 29 września – 1 października 2016 r. w Borsukach odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Kwestia agrarna we współczesnych naukach prawnych i ekonomicznych, której organizatorami byli Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA i Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Celem konferencji była wymiana poglądów oraz przedstawienie problematyki kwestii agrarnej w kontekście rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, ich uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, znaczenia sektorowej polityki krajowej i unijnej oraz stanu badań naukowych w tym zakresie. We wspólnej debacie wzięli udział prawnicy i ekonomiści, a interdyscyplinarne podejście do kwestii agrarnej zaowocowało nową jakością wypracowanych wniosków.

więcej

powrót