Wiadomości
Informacje z rynków rolnych 9 X 2015

49 włoski ser w rejestrze ChNP
Ceny OMP w UE wciąż bardzo niskie, ale nastąpiły zwyżki
UE – Duże zainteresowanie wywozem cukru pozakwotowego w 2015/16
UE – Plonowanie buraków cukrowych mniejsze niż przed rokiem
Brazylia – Podwyżki cen benzyny pomogą bioetanolowi
Rosyjskie embargo nie zahamowało wzrostu eksportu towarów rolno-spożywczych z UE
FAO – Wzrost cen żywności na świecie we wrześniu br.

więcej            powrót