Wiadomości
Informacje z rynków rolnych 17 VII 2015

UE – Wzrost cen na rynku wieprzowiny w czerwcu br.
Ptasia grypa w Wielkiej Brytanii
PE wzywa do pomocy dla producentów mleka
Polska i Czechy wnioskują o instrumenty stabilizujące rynek mleka
Unijny rynek mandarynek
większe zbiory gruszek na Ukrainie
Światowy handel zagraniczny pieczarkami
Ukraina zwiększa import jabłek z Mołdawii
UE – Limity eksportu dla pozakwotowych cukru i izoglukozy w 2015/16
FAO – Dodatni bilans rynku cukru piąty rok z rzędu

więcej            powrót