Wiadomości
„10 lat Polski w UE: osiągnięcia w gospodarce rolno-żywnościowej i na obszarach wiejskich”

Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej FAPA w ramach umowy z MRiRW przygotowała publikację jubileuszową pt. „10 lat Polski w UE: osiągnięcia w gospodarce rolno-żywnościowej i na obszarach wiejskich”. Celem publikacji jest m.in przedstawienie zmian ekonomicznych warunków produkcji rolniczej oraz nowych form wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich, które pojawiły się po wstąpieniu do UE. Ponadto w publikacji znalazły się informacje dotyczące wykorzystania strumienia środków finansowych z budżetu UE, które pozwoliły na przyspieszenie procesu restrukturyzacji i modernizacji sektora rolnego i poprawy sytuacji dochodowej na wsi, a także znaczącego wzrostu wywozu polskiej żywności na rynki pozostałych krajów Wspólnoty. W dalszych częściach opracowania przedstawiono m.in. zmiany jakie nastąpiły na obszarach wiejskich i na wybranych rynkach rolnych, a także najważniejsze informacje dotyczące instrumentów WPR ...
więcej            powrót