Wiadomości
Wiadomości z rynku mięsa

UE – HANDEL MIĘSEM ORAZ ŻYWCEM WOŁOWYM W OKRESIE I-X 2013 R.
ŚREDNIOOKRESOWE PROGNOZY DLA RYNKU WOŁOWINY W UE.
PROGNOZY DLA RYNKU DROBIU W UE DO 2023 R.
UE – WZROST EKSPORTU, SPADEK IMPORTU JAJ W OKRESIE I-X 2013 R.
SPADEK INDEKSU CEN ŻYWNOŚCI FAO W 2013 R., MLEKO I MIĘSO REKORDOWO DROGIE.
więcej            powrót