Wiadomości
Wiadomości z rynku mięsa

UNIJNY BUDŻET NA WALKĘ Z CHOROBAMI ZWIERZĘCYMI W 2014 R. ZREDUKOWANY.
WZROST IMPORTU MIĘSA OWCZEGO I KOZIEGO DO UNII W I-IX 2013 R.
RUMUNIA WZNOWI EKSPORT WIEPRZOWINY DO UE.
UE – DALSZY WZROST CEN JAJ SPOŻYWCZYCH W LISTOPADZIE BR.
UKRAINA ROZPOCZNIE W GRUDNIU EKSPORT JAJ DO UE.
FAO –NIEZNACZNY SPADEK INDEKSU CEN ŻYWNOŚCI W LISTOPADZIE BR.
więcej            powrót