Wiadomości
VII edycja konkursów, temat IV „Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony – zasięg wojewódzki”

Informacja dla potencjalnych Wnioskodawców działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

więcej


powrót