Wiadomości
Wiadomości z rynku cukru

UE – POGODA PRZYCZYNĄ SŁABSZYCH WYNIKÓW KAMPANII CUKROWNICZEJ.
INDIE – PRODUKCJA CUKRU W SEZONIE 2013/14 NIE BĘDZIE MNIEJSZA?
ISO – CENY CUKRU POD PRESJĄ, ALE NIE SPADNĄ MOCNO.
USA – MAŁE ZAINTERESOWANIE SPRZEDAŻĄ CUKRU NA BIOETANOL.
więcej            powrót