Wiadomości
Wiadomości z rynku cukru

ISO – NADWYŻKA PRODUKCYJNA CUKRU MNIEJSZA O 70% W SEZONIE 2013/14.
BRAZYLIA – MRÓZ I DESZCZE NEGATYWNIE WPŁYNĄ NA ZBIORY TRZCINY CUKROWEJ.
UE – BIOPALIWA JEDNAK NIE SĄ ZIELONE?
BRAZYLIA – ZNACZNIE LEPSZE WYNIKI W KAMPANII W SEZONIE 2013/14, MRÓZ MOŻE JEDNAK PRZYNIEŚĆ SPORE STRATY.
INDIE – ROŚNIE ZNACZENIE PRODUKTÓW UBOCZNYCH PRODUKCJI CUKRU W STRUKTURZE ZYSKÓW CUKROWNI.
UE – PROPOZYCJA EUROPERLAMENTU USTAWY O BIOPALIWACH.

więcej            powrót