Wiadomości
Wiadomości z rynku cukru

UE – IMPORT CUKRU PO OBNIŻONYM CLE W SEZONIE 2012/13.
UE – ZALEDWIE 150 TYS. TON CUKRU POZAKWOTOWEGO WPROWADZONE NA RYNEK.
UE – LEPSZE NIŻ OCZEKIWANO WYNIKI FINANSOWE SUEDZUCKERA.
NIEMCY – PRODUKCJA I SPRZEDAŻ BIOETANOLU WYŻSZA O 1/5.
więcej            powrót