Wiadomości
Seminarium – „Unia bankowa: bilans szans i ryzyk dla Polski”.

Czy wybór rozwiązań w zakresie unii bankowej będzie korzystny czy ryzykowany dla poszczególnych państw? Czy propozycje przemawiające za utworzeniem unii bankowej będą kreować rzeczywiste czy też tylko iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa i jakie wobec tych propozycji powinno być stanowisko Polski?
więcej            powrót