Wiadomości
Wiadomości z rynku cukru

UE – MOŻLIWE WPROWADZENIE CUKRU POZAKWOTOWEGO NA RYNEK I UŁATWIENIA W IMPORCIE CUKRU SUROWEGO
UE – TERMIN POWIADAMIANIA O PRZENIESIENIU CUKRU WYDŁUŻONY O 5 MIESIĘCY
NIEMCY – DNZ I NORDZUCKER USTALILI CENY BURAKÓW CUKROWYCH W 2011 R.
BRAZYLIA – W SEZONIE 2011/12 ZBIORY TRZCINY REKORDOWO WYSOKIE

więcej            powrót