Wiadomości
Nabór wniosków w ramach Planu Działania KSOW na lata 2012 -2013

FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA FAPA
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA

PROJEKTY DO REALIZACJI
W RAMACH PLANU DZIAŁANIA KSOW NA LATA 2012-2013


Projekty mogą dotyczyć działań wymienionych w Planie działania KSOW na lata 2012-2013 w części dotyczącej Sekretariatu Centralnego.

Termin składania wniosków: od 2 do 16 stycznia 2012 r.
więcej            powrót