Wiadomości
WIZYTA STUDYJNA DELEGACJI Z BOŚNI I HERCEGOWINY W POLSCE

FAPA jako partner konsorcjum NIRAS – odpowiedzialnego za realizację projektu zatytułowanego „Wzmocnienie możliwości programowania rozwoju obszarów wiejskich dla Bośni i Hercegowiny” - zorganizowała wizytę studyjną w Polsce dla przedstawicieli administracji publicznej. Dwuletni projekt, który finansowany jest z unijnych środków Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej, ma na celu wsparcie w zakresie opracowania propozycji stworzenia podstawowych struktur dla programów rozwoju wsi oraz jednolitego systemu płatniczego.
więcej            powrót