Wiadomości
Dotyczy II edycji konkursów dla działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego PROW na lata 2007-2013

INFORMACJA W SPRAWIE ZASAD OCENY RACJONALNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH KOSZTÓW KALIFIKOWALNYCH

więcej

powrót