Wiadomości
I Edycja konkursów

Odpowiedzi Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na pytania Beneficjentów działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Edycja I (uzupełnione 05-10-2010 r.)


więcej

powrót