Wiadomości
Najważniejsze kwestie poruszane w przemówieniu Komisarza DG Rolnictwo Daciana Ciolosa na międzynarodowym seminarium Rola OECD w zakresie polityki rolnej i jej reform – ze szczególnym uwzględnieniem WPR, 11 maja 2010, w MRiRW w Warszawie


Pobierz

powrót