Wiadomości
Szkolenia - Zmiany w PROW 2007-2013

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w konsorcjum z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na mocy umowy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, realizuje na terenie całej Polski cykl szkoleń na temat „Zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013”.
więcej            powrót