Wiadomości
Spotkania informacyjno-promocyjne

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA organizuje spotkania informacyjno-promocyjne dla potencjalnych beneficjentów działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” w związku z naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania.
więcej            powrót